Home.Producten.Wetgeving.Foto's.Links.Contact.

ISFAS

Inspectie Service Valbeveiliging

Venneperweg 1135, 2144 KE, BEINSDORP, Tel: 0252-528687, Mob: 06-51275557

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Algemene Voorwaarden

ISFAS  (Inspection Services Fall Arrest Systems)

 

 

ISFAS is gespecialiseerd in het keuren van valbeveiligingsinstallaties.

 

In Nederland zijn inmiddels heel veel daken daken en industriële objecten voorzien valbeveiliging. Maar meer dan eens is men niet op de hoogte dat deze installaties ook minimaal 1 maal per jaar geïnspecteerd en of gekeurd dienen te worden om een goede werking te garanderen.

 

Deze valbeveiligingsinstallaties dienen samen met alle andere valbeveiligingstoebehoren (harnassen en verbindingslijnen) minimaal 1 maal per jaar geïnspecteerd/gekeurd te worden door een deskundig persoon. Zie NEN-EN 365.

 

ISFAS kan deze keuring onafhankelijk verzorgen en hierover ook de benodigde certificaten afgeven.

Wij hebben ons gespecialiseerd in het periodiek keuren van vaste valbeveiligingsinstallaties. Tijdens het keuren voeren wij ook de benodigde trekproeven uit volgens de NEN-EN 795.

Tevens kunnen wij de toebehoren zoals harnassen en verbindingslijnen nazien en certificeren.

 

 

ISFAS is aangesloten bij: - Instituut voor Dakveiligheid

 

                                   - NEN (Nederlands Normalisatie-Instituut)